RU

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy przekazać kilka informacji.

 1. Cel RODO

Wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Personnel Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 52A współpracujący z firmami, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w celu podpisania umowy.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu świadczenia procesów rekrutacyjnych.

Dane osobowe osób zatrudnianych przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w inny sposób niż zautomatyzowany.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty konieczne w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie).

Odbiorcą danych osobowych osób zatrudnianych będą podmioty konieczne w celu zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie, wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie, firmy księgowe).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane do państw trzecich. Dokładamy wszelkiej staranności przy zabezpieczeniu danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, potrzebny do realizacji procesów rekrutacyjnych lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe osób zatrudnianych będą przechowywane przez okres wymagany przez Kodeks Pracy, potrzebny do realizacji umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przysługujące prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

 1. Informacja o skardze do organu nadzoru

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Dla kandydatów do pracy jest warunkiem prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych.

Dla osób zatrudnianych jest warunkiem prawidłowej realizacji zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie oraz wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@personnel-international.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Personnel Group Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice.

Polityka
Prywatności

Biura
Grupy Personnel

Centrala
Personnel Group Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, śląskie

ul. Zwycięstwa 52a

Telefon:
+48 512 440 506
E-mail: info@personnel-group.pl
pn.-pt.: 8:00 - 16:00